Kambi Kolam 82

12 dots (Ner Pulli) Kolam.
Put 12 dots 2 times, by leaving 1 dot at both ends stop at 2 dots.
Draw the below kolam for 5 dots.

Kambi Kolam 81

Kambi Kolam 81

Repeat the same pattern at 4 directions and circle the center.

Kambi Kolam 82

Color the kolam.