0

Star Kolam No. 8

Star Kolam 8

7 dots interlaced dots (Idukku Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 71

Kambi Kolam 71

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 66

Kambi Kolam 66

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 61

Kambi Kolam 61

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 56

Kambi Kolam 56

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 54

Kambi Kolam 54

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 22

Kambi Kolam 22

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 21

Kambi Kolam 21

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 20

Kambi Kolam 20

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 19

Kambi Kolam 19

7 dots (Neer Pulli) Kolam. … Continue Reading

0

Kambi Kolam No. 13

SikkuKolam_13

7  dots.  Leave one dot at both ends. 5 dots two times. Stop at 1 dot.

0

Kambi Kolam No.8

SikkuKolam_8

7 dots. Leave 1 dot at both ends.  Stop at 1.

0

Kambi Kolam No.9

SikkuKolam_9

7 dots. Leave 1 dot at both ends.  Stop at 1

0

Kambi Kolam No.7

SikkuKolam_7

7  dots.  Leave one dot at both ends. 5 dots two times. Stop at 1 dot.

0

Kambi Kolam No.6

SikkuKolam_6

7  dots.  Leave one dot at both ends. 5 dots two times. Stop at 1 dot.

0

Kambi Kolam No.5

SikkuKolam_5

7  dots.  Leave one dot at both ends. 5 dots two times. Stop at 1 dot.

0

Kambi Kolam No.4

SikkuKolam_4

7  dots.  Leave one dot at both ends. 5 dots two times. Stop at 1 dot.

0

Kambi Kolam No.3

SikkuKolam_3

7  dots.  Leave one dot at both ends. Stop at 1 dot.

0

Kambi Kolam No.2

SikkuKolam_2

7  dots.  Leave one dot at both ends. Stop at 1 dot.

0

Kambi Kolam No.1

Kolam_1

7  dots.  Leave one dot at both ends. Stop at 1 dot.