Kambi Kolam 37

8 dots Kolam.

Put 8 dots 8 times.

Kambi Kolam 37

Put 7 dots between the 8 dots as shown below.

Kambi Kolam 37

Then put outer dots as shown below.

Kambi Kolam 37

Draw outer line.

Kambi Kolam 37

Draw Hexagons.

Kambi Kolam 37

Draw inner part as shown below.

Kambi Kolam 37

Draw middle hexagon.

Kambi Kolam 37

Draw circles.

Kambi Kolam 37

Kambi Kolam 37