Kambi Kolam 141

20 dots(Ner Pulli) Kolam.

Put 20 dots 10 times then 10 dots 8 times.

Kambi Kolam 141

Draw kolam pattern as shown below.

Kambi Kolam 141

Repeat the above pattern as shown below.

Kambi Kolam 141

Repeat the same pattern but in opposite direction.

Kambi Kolam 141

Draw second kolam design.

Kambi Kolam 141

Circle the dots.

Kambi Kolam 141

Erase the remaining dots and color the kolam.

Kambi Kolam 141