Pongal Kolam 1

15 dots (Idukku Pulli) Kolam.

Put 15 dots then interlaced dots (Idukku Pulli) stop at 8 dots.

Pongal Kolam 1

Draw Pongal pots.

Pongal Kolam 1

Draw middle stars.

Pongal Kolam 1

Pongal Kolam 1

Draw Triangles.

Pongal Kolam 1

Color the kolam.

Pongal Kolam 1