Assorted Kolam10

15 dots (Idukku Pulli) Kolam.

Put 15 dots then interlaced dots (Idukku Pulli) stop at 8 dots.

Assorted Kolam10

Draw kolam as shown below.

Assorted Kolam10

Draw deepams.

Assorted Kolam10

Draw connected lines.

Assorted Kolam10

Draw middle flower

Assorted Kolam10

Erase remaining dots and color the kolam.

Assorted Kolam10