Butterfly Kolam 1

13-7 interlaced dots (Idukku Pulli) Kolam.

Put 13 dots then interlaced dots (Idukku Pulli) stop at 7 dots.

Butterfly Kolam 1

Draw butterfly as shown below.

Butterfly Kolam 1

Draw two more butterflies.

Butterfly Kolam 1

Draw fruits.

Butterfly Kolam 1

Butterfly Kolam 1

Color the kolam.