Flower Kolam 19

9 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 9 dots 9 times.

Flower Kolam 19

Draw lotus at corner as shown below.

Flower Kolam 19

Draw more lotus.
Flower Kolam 19

Flower Kolam 19

Flower Kolam 19

Similarly draw lotus at the middle

Flower Kolam 19

Draw Sangu as shown below.

Flower Kolam 19

Color the kolam.

Flower Kolam 19