Flower Kolam 31

16 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 16 dots 16 times.

Flower Kolam 31

Draw corner flower.

Flower Kolam 31

Draw same flower at all other three corners.

Flower Kolam 31

Draw lotus flower between the corner flowers.

Flower Kolam 31

Flower Kolam 31

Draw swasthik in the middle.

Flower Kolam 31

Join the corner flowers with swasthik as shown below.

Flower Kolam 31

Erase the remaining dots and color the kolam.

Flower Kolam 31