Kambi Kolam 116

13 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 13 dots, by leaving 1 dot at both ends put 11 dots then 9 dots 3 times. Leave 3 dots at both ends put 3 dots and stop at 1.

Kambi Kolam 116

Draw kolam as shown below.

Kambi Kolam 116

Kambi Kolam 116

Kambi Kolam 116

Kambi Kolam 116

Erase remaining dots.  Color the kolam.

Kambi Kolam 116