Kambi Kolam 126

12 – 1 interlaced dots (Idukku Pulli) Kolam.

Put 12- 1 interlaced dots (Idukku Pulli) as shown below.

Kambi Kolam 126

Draw kolam pattern as shown.

Kambi Kolam 126

Kambi Kolam 126

Repeat above pattern in the following order.

Kambi Kolam 126

Kambi Kolam 126

Color the kolam.