Kambi Kolam 156

11 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 11 dots, then put dots by leaving 1 dot at both ends, stop at 1 dot.

Kambi Kolam 156

Draw kolam in simple 3 steps.
Step 1:

Kambi Kolam 156

Step 2: Repeat this step at four sides.

Kambi Kolam 156

Kambi Kolam 156

Kambi Kolam 156

Step 3: Draw middle kolam.

Kambi Kolam 156

Erase the remaining dots and color the kolam.

Kambi Kolam 156