Kambi Kolam162

8 dots (Ner Pulli) Kolam.
Put 8 dots 2 times, then put dots by leaving 1 dot at both ends, stop at 2 dots.

Kambi Kolam162

Draw kolam at simple two steps.
Step 1:

Kambi Kolam162

Step 2:

Kambi Kolam162

Color the kolam.

Kambi Kolam162