KambiKolam184

7 dots (Ner Pulli) kolam.

Put 7 dots, then put dots by leaving 1 dot at both ends, stop at 1 dot.

KambiKolam184

Draw kolam in simple 2 steps.

Step 1:

KambiKolam184

Step 2:

KambiKolam184

Color the kolam

KambiKolam184