Kambi Kolam 196

11 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 11 dots then put dots by leaving 1 dot at both ends and stop at 1 dot.

Kambi Kolam 196

Draw the following kolam pattern.

Kambi Kolam 196

Repeat the pattern at other sides.

Kambi Kolam 196
Kambi Kolam 196
Kambi Kolam 196

Color the kolam.

Kambi Kolam 196