Kambi Kolam 20

7 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 7 dots 3 times. Leaving 2 dots at both ends, put 3 dots 2 times.

Kambi Kolam 20

Draw kolam as shown below.

Kambi Kolam 20

Kambi Kolam 20

Kambi Kolam 20

Put extra dots in the empty spaces as shown below.

Kambi Kolam 20