Kambi Kolam 49

16 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 16 dots 16 times.

Kambi Kolam 49

Draw corner pattern.

Kambi Kolam 49

Draw kolam border as shown below.

Kambi Kolam 49

Kambi Kolam 49

Draw inner design as shown.

Kambi Kolam 49

Repeat the design at four corners.

Kambi Kolam 49

Draw inner buds.

Kambi Kolam 49

Draw circles.

Kambi Kolam 49

Erase the remaining dots.

Kambi Kolam 49

Color the kolam.