Kambi Kolam 50

29 dots (Ner Pulli) kolam.

Put 29 dots then leaving 1 dot at both ends stop at 1 dot.

Kambi Kolam 50

Draw kolam as shown below.

Kambi Kolam 50

Kambi Kolam 50

Kambi Kolam 50

Kambi Kolam 50

Draw small kolams.

Kambi Kolam 50

Draw middle flower.

Kambi Kolam 50

Draw middle border around the flower.

Kambi Kolam 50

Draw lines.

Kambi Kolam 50

Erase the remaining dots.

Kambi Kolam 50

Color the kolam.