Kambi Kolam 68

15 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 15 dots, by leaving 1 dot at both ends, put 13 dots 2 times, then put 9 dots, 11 dots again 9 dots 2 times and 1 dot as shown below.

Kambi Kolam 68

Draw kolam as shown.

Kambi Kolam 68

Kambi Kolam 68

Kambi Kolam 68

Kambi Kolam 68

Kambi Kolam 68

Kambi Kolam 68

Draw circles.

Kambi Kolam 68

Kambi Kolam 68

Color the kolam.