Kambi Kolam 72

15 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 15 dots, by leaving 1 dot at both ends put 13 dots 2 times, then 9 dots, 7 dots, 5 dots 2 times and 1 dot.

15-13(2)-9-7-5(2)-1-dots

Draw Kolam in simple 4 steps.

Step 1:

Kambi Kolam 72

Step 2:

Kambi Kolam 72

Step 3:

Kambi Kolam 72

Step 4:

Kambi Kolam 72

Kambi Kolam 72

Color the kolam.