Kambi Kolam 81 Color

5 dots (Ner Pulli) Kolam.
Put 5 dots 2 times, by leaving 1 dot at both ends stop at 1 dot.

Kambi Kolam 81

Draw kolam in simple 2 steps.
Step 1:

Kambi Kolam 81

Step 2: Repeat the above pattern

Kambi Kolam 81

Color the kolam.

Kambi Kolam 81