Pongal Kolam 2

13 dots (Idukku Pulli) Kolam.

Put 13 dots then interlaced dots (Idukku Pulli) stop at 7 dots.

Pongal Kolam 2

Draw middle flower.

Pongal Kolam 2

Draw Pongal pots.

Pongal Kolam 2

Pongal Kolam 2

Color the kolam.

Pongal Kolam 2