Rangoli Kolam 6

Rangoli Kolam

Draw lines.

Rangoli Kolam 6

Draw petals as shown below.

Rangoli Kolam 6

Rangoli Kolam 6

Draw same flower design nine times as shown below.

Rangoli Kolam 6

Draw another flower design between the flower designs.

Rangoli Kolam 6

Color the kolam.