Border Kolam1

Border Kolam

Put 15 dots 3 times.

Border Kolam1

Draw kolam in simple 3 steps.

Step1:

Border Kolam1
Border Kolam1

Step2:

Border Kolam1

Step 3:

Border Kolam1

Erase remaining dots.

Border Kolam1

Draw this pattern at four sides

Border Kolam1

Draw any kolam or write wordings in the middle like

Border Kolam1
Border Kolam1