Kambi Kolam173

7 dots (Ner Pulli) kolam.

Put 7 dots, then put dots by leaving 1 dot at both ends, stop at 1 dot.

Kambi Kolam173

Draw kolam in simple 2 steps.

Step 1:

Kambi Kolam173
Kambi Kolam 173

Step 2:

Kambi Kolam 173

Color the kolam

Kambi Kolam 173