Flower Kolam 74

23 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 23 dots, put dots by leaving 1 dot at both ends, stop at 1 dot.

Flower Kolam 74

Draw flower as shown below.

Flower Kolam 74

Similarly draw other flowers.

Flower Kolam 74

Draw outer line.

Flower Kolam 74

Draw cross lines.

Flower Kolam 74

Color the kolam.

Flower Kolam 74