Kambi Kolam 134

13 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 13 dots 7 times, by leaving 2 dots at both ends put 9 dots, then 3 dots and 1 dot.

Kambi Kolam 134

Draw kolam in simple two steps.

Step 1:

Kambi Kolam 134

Step 2:

Kambi Kolam 134

Repeat the above pattern.

Kambi Kolam 134

Color the kolam.

Kambi Kolam 134