Kambi Kolam 152

19 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 19 dots, by leaving 1 dot at both sides, put 17 dots, 15 dots then 13 dots 4 times, then 5 dots, 3 dots and 1 dot.

Kambi Kolam 152

Follow the steps to draw kolam.
Step 1:

Kambi Kolam 152

Step 2:

Kambi Kolam 152

Step 3:

Kambi Kolam 152

Step 4:

Kambi Kolam 152

Step 5:

Kambi Kolam 152

Color the kolam.

Kambi Kolam 152