Kambi Kolam 138

20 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 20 dots 2 times, by leaving 1 dot at both sides stop at 2 dots.

Kambi Kolam 138

Draw kolam in simple 3 steps.
Step 1:

Kambi Kolam 138

Step 2:

Kambi Kolam 138

Step 3:

Kambi Kolam 138

Kambi Kolam 138

Step 4:

Kambi Kolam 138

Kambi Kolam 138

Step 5: Draw middle kolam.

Kambi Kolam 138

Color the kolam.

Kambi Kolam 138