Kambi Kolam 185

7 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 7 dots then put dots by leaving 1 dot at both ends, stop at 1 dot.

KambiKolam184

Step 1:

Kambi Kolam 185

Step 2: Draw the above pattern at four sides.

Kambi Kolam 185

Step 3: Draw circle at middle.

Kambi Kolam 185

Color the kolam.

Kambi Kolam 185