Kambi Kolam 188

5 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 5 dots,put dots by leaving 1 dot at both ends and stop at 1 dot.

Kambi Kolam 188

Draw kolam using following pattern.

Kambi Kolam 188

Draw the same at four sides.

Kambi Kolam 188
Kambi Kolam 188
Kambi Kolam 188

Color the kolam.

Kambi Kolam 188