Kambi Kolam 187

15 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 15 dots, by leaving 1 dot at both ends put 13 dots two times, then 11 dots, 9 dots, 7 dots, 5 dots and 1 dot.

Kambi Kolam 187

Draw kolam in 3 steps.

Step 1:

Kambi Kolam 187

Step 2:

Kambi Kolam 187

Step 3:

Kambi Kolam 187

Repeat same steps at other three sides.

Kambi Kolam 187
Kambi Kolam 187
Kambi Kolam 187

Circle the dots.

Kambi Kolam 187

Erase the remaining dots and color the kolam.

Kambi Kolam 187