Kambi Kolam 198

9 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 9 dots then put dots by leaving 1 dot at both ends and stop at 1 dot.

Kambi Kolam 198

Step 1:

Kambi Kolam 198

Draw similar pattern at four sides.

Kambi Kolam 198
Kambi Kolam 198
Kambi Kolam 198

Step 2 : Draw the following pattern at four sides.

Kambi Kolam 198
Kambi Kolam 198
Kambi Kolam 198
Kambi Kolam 198

Circle the middle dot and color the kolam.

Kambi Kolam 198