Kambi Kolam 70

13 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 13 dots by leaving 1 dot at both ends put 11 dots then 9 dots 3 times, then 3 dots and stop at 1 dot.

Kambi Kolam 70

Draw kolam in simple 3 steps.

Step 1:

Kambi Kolam 70

Step 2:

Kambi Kolam 70

Kambi Kolam 70

Step 3:

Kambi Kolam 70

Erase the remaining dots and color the kolam.

Kambi Kolam 70