Kambi Kolam 89

12 dots (Ner Pulli) kolam.

Put 12 dots 2 times, by leaving 1 dot at both ends stop at 2 dots.

Kambi Kolam 88

Draw kolam as shown below.

Kambi Kolam 89

Kambi Kolam 89

Draw rectangles.

Kambi Kolam 89

Kambi Kolam 89

Draw middle kolam.

Kambi Kolam 89

Kambi Kolam 89

Color the kolam.