Kambi Kolam 132

15 dots (Ner Pulli) Kolam.


Put 15 dots 7 times, put dots by leaving one dot at both ends and stop at 7 dots.

Kambi Kolam 132

Erase the dots shown in red color.

Kambi Kolam 132

Your dots should be like this.

Kambi Kolam 132

Draw below pattern as shown.

Kambi Kolam 132

Step 2:

Kambi Kolam 132

Kambi Kolam 132

Step 3:

Kambi Kolam 132

Step 4:

Kambi Kolam 132

Step 5:

Kambi Kolam 132

Color the kolam.

Kambi Kolam 132