Shiva Lingam Kolam

15 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 15 dots 3 times, put 13 dots 2 times by leaving 1 dot at both ends, then 11 dots, 9 dots, 7 dots and stop at 3 dots.

Shiva Lingam Kolam

Step 1: Draw lingam and lotus as shown below.

Shiva Lingam Kolam

Step 2: Similarly draw at four sides.

Shiva Lingam Kolam

Step 3: Draw middle flower.

Shiva Lingam Kolam

Step 4: Draw circles

Shiva Lingam Kolam

Color the kolam.

Shiva Lingam Kolam