Butterfly Kolam 13

17 dots (Idukku Pulli) Kolam.

Put 17 dots then interlaced dots (Idukku Pulli) stop at 9 dots.

Butterfly Kolam 13

Draw butterflies.

Butterfly Kolam 13

Draw middle flower and bell flowers.

Butterfly Kolam 13

Draw bell flowers between butterflies.

Butterfly Kolam 13

Color the kolam.

Butterfly Kolam 13